×

Dofinansowanie

Dofinansowanie

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPKP.10.02.01-04-0066/17 REALIZOWANYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

"RÓŻNI = RÓWNI - utworzenie 12 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym MOZAIKA dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie miasta Grudziądz" jest projektem realizowanym przez TWOJA NIANIA Kamila Chabowska w okresie 02 VII 2018 – 30 XI 2019 dedykowanym nowoutworzonemu Terapeutycznemu Punktowi Przedszkolnemu MOZAIKA w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 58.

Niniejszy projekt za główny cel stawia wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w mieście Grudziądz poprzez stworzenie 12 trwałych miejsc przedszkolnych oraz wsparcie w postaci dodatkowych zajęć niwelujących deficyty oraz wsparcie rodziców i pedagogów w okresie od 02 VII 2018 do 30 XI 2019.PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 3 osoby (3K).


PLANOWANE PRUDUKTY REALIZACJI PROJEKTU:
  • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 12 miejsc;
  • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 12 dzieci;
  • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 3 kobiety (3K);
  • Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 12 dzieci;
  • Liczba rodziców objętych wsparciem - 12 osób (10K/2M).
GŁÓWNE ETAPY HARMONOGRAMU PROJEKTU:
  • W okresie VII 2018 – XI 2018: utworzenie 12 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych i materiałów na potrzeby bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
  • W okresie XII 2018 - XI 2019: bieżąca działalność w ramach utworzonych, nowych miejsc przedszkolnych w Punkcie Przedszkolnym.
  • W okresie XII 2018 - IX 2019: doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
  • W okresie XII 2018 - XI 2019: dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.


WARTOŚĆ PROJEKTU: 759 158,75 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 645 284,93 zł

Kontakt

Punkt Przedszkolny Mozaika
ul. Kalinkowa 58
86-300 Grudziądz
zobacz na mapie >

Tel.: +48 56 211 24 89
E-mail:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Możliwośc dopasowania godzin
pracy idywidualnie.