×

Oferta dla dzieci

Oferta dla dzieci

DARMOWA OPIEKA I WYŻYWIENIE

Punkt przedszkolny stworzony jest z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicach. W naszej ofercie oprócz realizacji podstawy programowej MEN zapewniamy dzieciom indywidualną terapię dostosowaną do potrzeb dzieci wynikających z Indywidualnego Programy Edukacyjno-Terapeutycznego.W naszej placówce oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę,
 • kameralne grupy,
 • indywidualne program edukacyjno-terapeutyczny, (IPET)
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • ciepłą atmosferę, która sprzyja bezpieczeństwu dziecka,
 • imprezy okolicznościowe,
 • całodzienne wyżywienie,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię z dogoterapeutą,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię ręki,
 • rehabilitację,
 • terapię behawioralną.

Terapie

Terapia behawioralna

Jest jedną z głównych metod pracy z dziećmi nietypowo rozwijającymi się (np. autyzm, niepełnosprawność intelektualna, zespoły genetyczne, mutyzm, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia jedzenia itp.). Jej głównymi celami jest:

 • kształtowanie zachowań deficytowych (nauka umiejętności, których dziecko nie posiada, a które posiadać już powinno),
 • redukowanie nadmiarów behawioralnych (eliminowanie zachowań trudnych, których dziecko nie powinno prezentować, a które są obecne),
 • generalizacja i utrzymanie efektów terapii.

Terapię behawioralną prowadzi się na podstawie indywidualnych programów terapeutycznych napisanych na podstawie tzw. oceny behawioralnej umiejętności dziecka. W ramach pracy z podopiecznymi kształtuje się umiejętności podstawowe , naśladowania, dopasowywania, mowy biernej, mowy czynnej, przedszkolne i szkolne, społeczne, samoobsługi oraz zabawy.

Badania empiryczne nad efektywnością oddziaływań terapeutycznych wykazują, że metody oraz techniki stosowane w ramach terapii behawioralnej są jednymi z najbardziej efektywnych w pracy z różnego rodzaju problemami natury psychologicznej.

Integracja sensoryczna

Jest to sposób na porządkowanie przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, umożliwia również selekcję informacji i odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością człowieka, podobnie jak oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i towarzyszy nam od początku do końca życia.

Celem każdej terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania człowieka i tym samym jakości jego życia. Nauczenie mózgu właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu. Terapeuta dobiera ćwiczenia i aktywności podczas spotkania adekwatnie do zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz kondycji psychicznej i fizycznej.

Spotkanie trwa 50 min i odbywa się zwykle 1-2 razy w tygodniu w zależności od możliwości naszej placówki jak i potrzeb dziecka.

Terapia ręki

Jej celem jest usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Dodatkowymi walorami terapii

jest to, że uczy ona cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Doskonale uzupełnia terapię logopedyczną dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).

Rehabilitacja

Jest formą wsparcia, które jest kierowane do osób niepełnosprawnych. Ma na celu umożliwienie dzieciom osiągnięcie swojej maksymalnej sprawności i samodzielności na dalszych etapach rozwoju. Dzięki odpowiednio wcześnie podjętej rehabilitacji w wielu przypadkach możliwe jest całkowite wyeliminowanie problemów.

Bajkoterapia2

Metoda polegająca na czytaniu dzieciom opowieści terapeutycznych, dobranych odpowiednio do problemu z jakim boryka się dziecko. Bajkoterapia wspomaga przezwyciężanie lęków związanych z różnymi sytuacjami. W psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia i emocje. Bajki terapeutyczne przedstawiają pewne wzorce postępowania. Dzieciom łatwiej jest zrozumieć świat, w którym żyją. Treści zawarte w książce pozwalają na zdobycie nowych umiejętności, umożliwiają zrozumienie nowej sytuacji i podpowiadają jak sobie z nią radzić. Dobrze kończąca się opowieść, jak i pozytywny bohater, z którym dziecko może się identyfikować, dają mu wiarę we własne umiejętności. Istotną rolą bajkoterapii jest również rola relaksacyjna, która niweluje stres czy napięcie emocjonalne.

Metoda relaksacyjna

Polega na wykonywaniu specjalnych ćwiczeń zarówno fizycznych, jak i wyobrażeniowych. Relaksacja wpływa na odprężenie organizmu, radzenie sobie ze złością, strachem, bólem, ale i przy okazji uspakaja oddech, obniża ciśnienie, zmniejsza napięcie mięśni. Ćwiczenia wspomagają harmonijny rozwój każdego dziecka. Połączenie relaksacji i wizualizacji poprawia koncentrację uwagi, wycisza i rozluźnia.

Metoda z oligofrenopedagogiem

Ma za zadanie wdrażanie dziecka do samodzielności możliwej do osiągnięcia. W przypadku dzieci głęboko upośledzonych do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ważnym zadaniem oligofrenopedagoga jest też współpraca z rodziną dziecka i wspomaganie jej swoją wiedzą.

Terapia logopedyczna

Terapia obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Dogoterapia

Terapia z udziałem psa. Metoda ta wzmacnia efektywność rehabilitacji poprzez zabawę z wyszkolonym psem, prowadzonym przez wykwalifikowanego terapeutę. Pies wspomaga zaspokajanie potrzeby bliskości, zmniejsza poczucie samotności oraz lęku. Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami. Miękka sierść oraz temperatura ciała psa przywołuje wspomnienia z okresu niemowlęcego.

Kontakt

Punkt Przedszkolny Mozaika
ul. Kalinkowa 58
86-300 Grudziądz
zobacz na mapie >

Tel.: +48 732 776 556
E-mail:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Możliwośc dopasowania godzin
pracy idywidualnie.